Susana Basanta Díaz

Susana Basanta Díaz é graduada en Ciencia Política e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela, na que cursou o Máster en Tecnoloxías en Marketing e Comunicación Política. Actualmente está realizando o Programa de Doutoramento en Marketing Político, Actores e Institucións nas Sociedades Contemporáneas, da Universidade de Santiago de Compostela.

Susana Basanta Díaz es graduada en Ciencia Política y de la Administración por la Universidade de Santiago de Compostela, en la que cursó el Máster en Tecnologías en Marketing y Comunicación Política. Actualmente está realizando el Programa de Doctorado en Marketing Político, Actores e Instituciones en las Sociedades Contemporáneas, de la Universidade de Santiago de Compostela.

Susana Basanta Díaz has a bachelor’s degree in Political Science and Public Administration from the Universidade de Santiago de Compostela, where she completed a master’s degree in Technologies in Marketing and Political Communication. She is currently a PhD student in the Doctoral Program in Political Marketing, Actors and Institutions in Contemporary Societies, at the Universidade de Santiago de Compostela.