Benvido ao sitio web de GENPOL!

GENPOL  é un equipo de investigación no que exploramos a orixe das desigualdades políticas de xénero nas actitudes e comportamentos co obxectivo de identificar e propoñer espazos para mellorar a igualdade.

Neste marco xeral, o equipo xa finalizou dous proxectos. No primeiro proxecto, coordinado por Marta Fraile, centrámonos na fenda de xénero no coñecemento político. O segundo proxecto amplía o ámbito para incorporar o exame da fenda de xénero noutras actitudes e comportamentos, facendo fincapé no interese político. Neste proxecto, cambiamos o foco desde os distintos niveis de implicación política de mulleres e homes aos distintos tipos de implicación.

O noso proxecto actual, que leva por nome “Fendas de xénero na participación política: idade, conciliación laboral e familiar e ámbito local e nacional” está financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (referencia: PID2020-115568RB-I00). GENPOL3 amplía o alcance da nosa axenda de investigación para estudar sistematicamente a relación entre un novo conxunto de variables: idade, conciliación traballo-familia e contexto. A pregunta impulsora da investigación é: ata que punto está a participación política estereotipada por xénero nos niveis local e nacional, e por que?

Ao responder a esta pregunta, GENPOL III fai catro contribucións principais ao estudo da fenda de xénero na participación política: (1) Un cambio de foco desde as actitudes ao comportamento político a nivel local e nacional. (2) Integrar o contexto para explicar as diferenzas de xénero na participación política mediante o mapeamento sistemático de políticas específicas de xénero a nivel subnacional e o papel dos representantes políticos a nivel local na (des)confirmación dos estereotipos de xénero. (3) A identificación dos mecanismos polos que as fendas de xénero aumentan ou mesmo aparecen coa adquisición de roles adultos. Finalmente, (4) a incorporación da interacción entre o contexto, é dicir, as políticas e imaxes dos representantes políticos, e os mecanismos dos niveis individuais.


Benvido ao sitio web de GENPOL!

GENPOL  é un equipo de investigación no que exploramos a orixe das desigualdades políticas de xénero nas actitudes e comportamentos co obxectivo de identificar e propoñer espazos para mellorar a igualdade.

Neste marco xeral, o equipo xa finalizou dous proxectos. No primeiro proxecto, coordinado por Marta Fraile, centrámonos na fenda de xénero no coñecemento político. O segundo proxecto amplía o ámbito para incorporar o exame da fenda de xénero noutras actitudes e comportamentos, facendo fincapé no interese político. Neste proxecto, cambiamos o foco desde os distintos niveis de implicación política de mulleres e homes aos distintos tipos de implicación.

O noso proxecto actual, que leva por nome “Fendas de xénero na participación política: idade, conciliación laboral e familiar e ámbito local e nacional” está financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (referencia: PID2020-115568RB-I00). GENPOL3 amplía o alcance da nosa axenda de investigación para estudar sistematicamente a relación entre un novo conxunto de variables: idade, conciliación traballo-familia e contexto. A pregunta impulsora da investigación é: ata que punto está a participación política estereotipada por xénero nos niveis local e nacional, e por que?

Ao responder a esta pregunta, GENPOL III fai catro contribucións principais ao estudo da fenda de xénero na participación política: (1) Un cambio de foco desde as actitudes ao comportamento político a nivel local e nacional. (2) Integrar o contexto para explicar as diferenzas de xénero na participación política mediante o mapeamento sistemático de políticas específicas de xénero a nivel subnacional e o papel dos representantes políticos a nivel local na (des)confirmación dos estereotipos de xénero. (3) A identificación dos mecanismos polos que as fendas de xénero aumentan ou mesmo aparecen coa adquisición de roles adultos. Finalmente, (4) a incorporación da interacción entre o contexto, é dicir, as políticas e imaxes dos representantes políticos, e os mecanismos dos niveis individuais.